เงื่อนไขการเช่าต้นคริสต์มาส

การเช่าสินค้าคริสต์มาสใดๆ รวมถึง พวงหรีด มาลัย ดาวขนาดใหญ่ บัลลังก์ซานตา ของประดับตกแต่ง ประดับตกแต่ง กวางเรนเดียร์ กล่องของขวัญ โคมไฟซานต้า และอุปกรณ์เสริมตลอดเวลา ยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด. ลูกค้าต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ให้เช่าบริการคริสต์มาสเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ในขณะที่อยู่ในความครอบครองของลูกค้าและตลอดระยะเวลาการเช่า

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทของเราอาจจำเป็นต้องติดตั้งจุดยึดสำหรับแขวน แขวน ตกแต่งขนาดใหญ่หรือหนักกว่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเจาะพื้นผิวแข็ง ผนัง เพดาน ฯลฯ บริษัทไม่รับผิดชอบต่องานใด ๆ ที่ดำเนินการสำหรับกระบวนการของ ติดตั้งรายการคริสต์มาสบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ เหตุการณ์ หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์คริสต์มาสเชิงพาณิชย์ การชำระค่าเช่าและบัญชีทั้งหมดจะต้องสรุปภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

จ้างงานเรา ทางบริษัทถือว่าท่าน ยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

1. ต้นคริสต์มาส โครงเหล็ก สายสน ของตกแต่ง รวมถึง พวงหรีด มาลัย ดาวขนาดใหญ่ บัลลังก์ซานตา ของประดับตกแต่ง ประดับตกแต่ง กวางเรนเดียร์ กล่องของขวัญ โคมไฟซานต้า และอุปกรณ์เสริม ยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า การติดตั้งการรื้อถอน

2. ต้นคริสต์มาส งานประดับตกแต่งอาจถูกใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลิตเติลบิ๊ก จำกัด

3.ผู้เช่าต้องดูแลรักษาต้นคริสต์มาสให้อยู่ในสถาพคงเดิมตลอดเวลา

4.ห้ามท่าการเคลื่อนย้ายต้นคริสต์มาสโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาดเป็น ถ้าจะทําการย้ายต้องให้ช่างของเราเป็นผู้เคลื่อนย้ายเท่านั้น

5.ห้ามท่าการเจาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้นคริสต์มาสหรือโครงสร้างเป็นอันขาดเป็นเราจะไม่รับต้นคริสต์มาสคืนและจะถือว่าเป็นการซื้อขาดท่านต้องชำระส่วนต่างในราคาขาย

6.แบบที่ผู้เช่าอ้างอิงอาจจะไม่ตรงกับงานที่ติดตั้งจริง 100% เพราะเหตุผลของการจัดหาในช่วงเวลาหนึ่งๆ

7.ผู้เช่าต้อง ไม่ใช้สเปรย์หิมะ/ฝูง/แวววาวเทียม สิ่งเหล่านี้มีสารเคมี จะทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ทําให้ต้นไม้เสียหาย และเราจะต้อง ชดใช้ค่าใช้จ่ายจากผู้จ้าง

8.ต้นคริสต์มาสไม่สามารถขอคืนเงินหรือคืนได้ ยกเว้นตามสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ เช่น ในกรณีที่ต้นไม้ชารุดหรือเสียหาย

9.เรามั่นใจในโครงสร้างต้นคริสต์ของเราทั้งหมดว่าแข็งแรง หากคุณรู้สึกว่าต้นคริสต์มาสของคุณดูแล้ว ไม่เหมาะสม เราขอแนะนําให้คุณแจ้งให้ เราทราบโดยเร็วที่สุด. หากคุณติดต่อเราภายใน 48 ชั่วโมงพร้อมคําอธิบายโดยละเอียดและจัดเตรียมรูปถ่ายตามที่กําหนดของปัญหา เราจะ พยายามเปลี่ยนต้นไม้ดังกล่าวในช่องการจัดส่งถัดไปที่มีอยู่ ถ้าเรารู้สึกว่าจําเป็น

10.ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแล ไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียค่าปรับ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไข.

12.การส่งมอบงาน งานคริสต์มาสขนาดใหญ่ทีมช่างติดตั้งตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดงานต้องอยู่รับมอบงานเมื่อช่างกล่าวว่าเสร็จแล้วถ้า ท่านไม่อยู่รับมอบงานถือว่าการติดตั้งเป็นอันสมบูรณ์ จะทําการแก้ไขใดๆไม่ได้

13.เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแบบหน้างานที่เกินขึ้นในขณะทีมช่างกำลังทำการติดตั้งติดตั้ง

14. ระหว่างการติดตั้งอาจจะมีการบันทึกภาพและวิดีโอ

ค่าปรับตามเงื่อนไข

1.การเจาะโครงเหล็กต้นคริสต์มาสของเราจะไม่รับคืนต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องชาระค่าต้นคริสต์ใราคาซื้อขาดเต็มจํานวน

2.การเคลื่อนย้ายต้นคริสต์มาสที่ติดตั้งไปแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับ 50,000 บาท เพื่อการให้โครงสร้างสามารถใช้กับผู้เช่ารายอื่นๆในปีถัดไป

***เราอยู่บนเหตุผล ถ้าการเสียหายใดๆเกิดจาก หรือเป็นไปโดยปกติและยากเกินกว่าจะควบคุมเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสื่อมจากแสงแดดหรือฝน และเหตุการประชุม ทางการเมือง ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

*** เรื่องทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแค่ท่านจะทำอะไรกับต้นคริสต์มาสแค่บอกเราก่อน เท่านั้นเองครับ